Oleh : Dahlan Iskan PRESIDEN melarang ekspor batu bara –tepatnya sebenarnya oleh dirjen Minerba. Menteri membolehkannya –seminggu kemudian. Pihak yang mendukung dan