Home Radar Batang Duh, Server Situng Sering Ngadat