Home Radar Batang Alhamdulillah, Dana Stimulus RTLH Naik