Home Olah raga Meski Kalah, Roma Diajak Madrid ke Babak 16 Besar