Home Radar Batang Kumuh, Jalan Stasiun Utara Bakal Ditanami Sayuran